Hoppa till innehåll

Nej, vi har inte olika inlärningsstilar

Bakgrund: Idén om individuella inlärningsstilar blev populärt på 70-talet. Tanken är att olika människor lär sig snabbare om de får information presenterat på ett sätt som de föredrar, exempelvis visuellt (diagram & bilder), auditivt (berättat/uppläst) eller kinestetiskt (klämma och känna). Människors inlärning blir således inte bara ett resultat av deras egen ansträngning och förmåga utan även av hur den är anpassad till individens specifika inlärningsstil.

Så vad är då problemet?

Problemet är att det över huvud taget inte finns något vetenskapligt stöd för att vissa människor skulle lära sig bättre av en viss inlärningsstil än någon annan. Faktum är att dessa föreställningar har blivit så grundligt refuserade att de numera bär drag av pseudovetenskap likt homeopati, astrologi eller slagrutor. Trots att det inte finns något vetenskapligt stöd lever uppfattningen kvar bland människor, exempelvis visade en studie från 2012 att 93 % av lärarna i England tror att eleverna lärde sig bättre om de blev undervisade i enligt med den inlärningsstil som de föredrog. Liknande resultat har rapporterats från en rad andra länder.

 

Studying with a notebook
Även om vi inte har olika inlärningsstilar så finns det ett klart samband mellan hur länge man studerar och hur mycket man lär sig.


En (kortare) genomgång av senare tids forskningen

(en review är en slags sammanställning av forskningsläget och anses generellt vara ett betydligt starkare stöd än enskilda studier)

  • I en omfattande review från 2008 konstaterar fyra professorer att det inte finns något vetenskapligt stöd för människor har olika inlärningsstil. Trots att litteraturen är enorm så visade det sig att det bara var ett fåtal experimentella studier som testat fall där det faktiskt stämmer. Av dessa fann flera ett helt motsatt resultat.
  • I en review från 2012 hittade forskarna bara tjugo studier som hade en adekvat design för att testa hypotesen och av dessa visade majoriteten ett negativt samband, det vill säga att de som fick informationen i den form de föredrog presterade sämre än de som inte fick det. Endast tre hittade ett positivt samband och alla tre hade flera tveksamheter i sig.
  • I en artikel från 2013 om urbana legender inom utbildningsväsendet konstaterar författarna att tron på olika inlärningsstilar helt enkelt är en myt som vägrar att dö.
  • I en review från 2015 konstaterar författarna att hypotesen fortfarande saknar vetenskapligt stöd och att lärare borde fokusera sin tid och energi på något som faktiskt fungerar.
  • I en randomiserad kontrollstudie från 2015 frågade man ett antal studenter om de föredrog en visuell eller auditiv inlärningsstil. Sedan slumpades de in i en av två grupper där ena gruppen fick lyssna på en text och den andra gruppen fick läsa den. Därefter testades deras inlärning omedelbart och efter två veckor. De som fick läsa materialet och uppgav att de föredrog en visuell inlärningsstil borde rimligen presterat bättre än de som fick lyssna på det även om de föredrog en visuell inlärningsstil, och tvärtom. Faktum är att forskarna inte fann någon skillnad över huvud taget varken inom eller mellan grupperna, varken direkt efter inlärningen eller efter två veckor.
  • I en artikel i Nature från 2015, rörande neurovetenskap, konstaterar författaren att tron på olika inlärningsstilar är att betrakta som en ”Neuro-myt”.
  • I en artikel från 2018, med det passande namnet ”Another Nail in the Coffin for learnings Styles”, lät forskarna 426 elever i början av terminen göra ett populärt online-test (VARK) som används för att ”bedöma” människors inlärningsstilar. Under terminen rapportera studenterna regelbundet hur de studerade vilket jämfördes med deras inlärningsstil. I slutet av terminen jämförde man resultaten mellan de som studerat i enlighet med sin inlärningsstil, och de som inte gjort de. Skillnaden var som förväntat noll.

Hur kommer det sig då att den här myten fortsätter att leva kvar?

Jag skulle säga att det primärt beror på tre saker. För det första verkar det intuitivt rätt och riktigt. Exempelvis visade en studie från 2016 att människor själva tror att de lär sig mer om de blir undervisade på ett sätt som ligger i linje med den inlärningsstil de föredrar. Något som de alltså inte gör.

För det andra, och detta skall ses i ljuset av det jag skrev ovan, så tenderar människor att tolka selektivt tolka information i ljuset av vad de intuitivt tror är rätt och riktigt (Konfirmeringsbias).

För det tredje, om de väl skulle vilja titta närmare på forskningen visar en genomgång att 89 % av alla artiklarna man får fram när man söker på ”Learning Style” är positiva till användandet av olika inlärningsstilar. Detta är dock inga studier som själva undersöker om effekten finns eller inte. För en utmärkt genomgång av detta läs här.

Avslutning:

Uppfattningen att olika människor har olika inlärningsstilar är att likställa med tron att jorden är 6 000 år gammal eller att du kan hitta vatten med en slagruta. Det går nämligen i rakt motsatt riktning mot den etablerade vetenskapen. Detta är dock goda nyheter då exempelvis skolor inte behöver lägga ner onödig tid, energi och resurser på att individanpassa sin undervisning, för att sedan upptäcka att de inte fått någon effekt (eller lika troligt, en negativ effekt).

Publicerat iMyter och Missuppfattningar
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x